28 ตุลาคม 2553

ที่พักราคาประหยัดเกาะหมาก kao mak island budget guesthouse hotel and resort

ที่พักราคาประหยัดเกาะลันตา kao lanta island budget hotel resort and budget guesthouse

ที่พักราคาประหยัดเกาะพีพี kao pe pe island budget hotel resort and guesthoue

ที่พักราคาประหยัดเกาะพงัน kao pangan pa-ngan island budget hotel resort and guesthouse

ที่พักราคาประหยัดเกาะเต่า kao tao island budget hotel resort and guesthouse

ที่พักราคาประหยัดเกาะกูด kao kood island budget hotel resort and guesthouse

ที่พักเชียงใหม่ ราคาประหยัด chiangmai budget hotel resort budget guesthouse chiang mai

02 มิถุนายน 2553

โรงแรม หาดใหญ่

1 ซากุระ แกรนด์วิว ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้อง superior Single / Twin 950 บาท/ห้อง/คืน(รวมอาหารเช้า) 074-355700
2 โกลเด้นคราวน์พลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 800 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-262909-15
เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 950 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
3 หาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ ถ.ชลธารา เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 680 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-262909-15
เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 850 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
4 บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.เสน่หานุสรณ์ เตียงเดี่ยว 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 1 ท่าน) 074-355655-62
เตียงเดี่ยว 900 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องสูท 1,200 บ่าท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
5 คริสตัล ถ.กาญจนวนิช ห้องพัก 690 บาท/ห้อง/คืน, อาหารเช้า 80 /ท่าน 074-209500
6 เดอะรีเจนซี่ ถ.เสน่หานุสรณ์ Standard room 898 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-234400
Dulux 1,398 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Superior 998 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
Exclusive 1,908 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
7 สิงห์โกลเด้น เพลส ถ.ผดุงภักดี Standard room 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-232333
Suite 2,000 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
8 วี.แอล.หาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ห้องทาวเวอร์คู่ 1,200 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-223660-3
ห้องทาวเวอร์เดี่ยว 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
ห้องดีลักษ์คู่ 850 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
ห้องดีลักษ์เดี่ยว 790 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
9 หาดใหญ่พาราไดส์ ถ.ราษฎร์อุทิศ ห้องสูท 1,500 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-362222, 074-363481-6
ห้องเดอะลุกซ์ 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องแสตนดาร์ด 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้อง Family Triple 1,150 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 3 ท่าน)
10 หาดใหญ่เซ็นทรัล ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพัก (เตียงเดี่ยว-เตียงคู่) 685 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-230000-11
11 นิวซีซัน ถ.ประชาธิปัตย์ ห้องดีลักซ์ 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-352888
ห้องจูเนียร์สูท 2,000 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
12 เอเชี่ยน ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพัก 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-353400-11
13 โนโวเทล ถ.เสน่หานุสรณ์ Standard room 1,300 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-352222
Dulux เดี่ยว 2,400 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Dulux คู่ 2,600 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Exclusive 5,300 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
14 ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า ถ.เสน่หานุสรณ์ Superior 1,050 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-261111
Junior Suite 1,390 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
15 หาดใหญ่พาเลส ถ.ฉัยยากุล Standard room 500 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-357576-83
ห้องสูท 700 บาท/ห้อง/คือน (ไม่รวมอาหารเช้า)
16 งี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ เตียงคู่ใหญ่ 700 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234431-6
เตียงคู่เล็ก 450 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
เตียงเดี่ยว 450 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
17 การ์เด้นส์โฮม ถ.ฉัยยากุล ห้องพักตึกเก่า(เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว) (รวมอาหารเช้า) 435/ห้อง/คืน 074-234444
ห้องพักตึกใหม่ (เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว) (รวมอาหารเช้า) 595/ห้อง/คืน
Standard room 595 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Superior 695 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า )
Dulux คู่ 795 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Suite 1,200 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
18 หาดใหญ่รามา ถ.ศรีภูวนารถ ห้องพัก (เตียงเดี่ยว-เตียงคู่) 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-262500-9

19 ไดมอนด์พลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพักรวมอาหารเช้า(1 ท่าน) 900 /ห้อง/คืน 074-230130
ห้องพักรวมอาหารเช้า(2 ท่าน) 1,000 /ห้อง/คืน
ห้องพักแบบสูทเล็ก(1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น) 1,800/ห้อง/คืน
ห้องพักแบบสูทใหญ่(2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น) 2,800/ห้อง/คืน
20 ไดอิชิ ถ.ฉัยยากุล ห้องพักเตียงคู่/เดี่ยว(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 700/ห้อง/คืน 074-230730,074-230727
21 หาดใหญ่ฮอลิเดย์ ถ.ชีวานุสรณ์ ห้องสแตนด์ดาร์ด (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 700/ห้อง/คืน 074-239555,074-239818
ห้องสูท(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 1,500 /ห้อง/คืน
22 โฆษิต ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 Dulux 590 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 234366-12
Triple 690 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
23 ฟลอริด้า ถ.ศรีภูวนารถ Standard room 850 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234555-9
Dulux 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
24 เจ.บี. หาดใหญ่ ถ.จุติอนุสรณ์ Superior 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า ) 074-234300-2
25 ลี การ์เด้นส์ ถ.ลีพัฒนา Dulux 700 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234422-9
Superior 600 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า )
Suite เล็ก 1,800 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
Suite 2,400 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

15 เมษายน 2553

บ้านเพิ่มจันทร์ หัวหิน | baanpermchan hua hin

โรงแรม : บ้านเพิ่มจันทร์ หัวหิน
จังหวัด : ประจวบ
ราคา : 700
อ้างอิง : www.baanpermchan.com
รายละเอียด :


www.baanpermchan.com
คุณลุงสุจิน  081-7755932

ข้อดีของบ้านเพิ่มจันทร์
1. ค่อนข้างสะอาดค่ะ
2. มีที่จอดรถสำหรับลูกค้า
3. ใกล้สถานีรถไฟ
4. อยู่ในตลาดโต้รุ่งเลยค่ะ (หาของกินได้สะดวกมากก)
5. ใกล้ Seven , ใกล้คิวรถตู้ , ใกล้ ธ.ไทยพาณิชย์ , ใกล้คิวรถทัวร์ค่ะ

ข้อเสียของบ้านเพิ่มจันทร์ค่ะ
1. อยู่ค่อนข้างไกลทะเล
2. ไม่มีตู้เสื้อผ้าค่ะ มีแต่ราวไว้แขวนผ้า
3. ไม่มีโทรศัพท์