02 มิถุนายน 2553

โรงแรม หาดใหญ่

1 ซากุระ แกรนด์วิว ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้อง superior Single / Twin 950 บาท/ห้อง/คืน(รวมอาหารเช้า) 074-355700
2 โกลเด้นคราวน์พลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 800 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-262909-15
เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 950 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
3 หาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ ถ.ชลธารา เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 680 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-262909-15
เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 850 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
4 บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.เสน่หานุสรณ์ เตียงเดี่ยว 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 1 ท่าน) 074-355655-62
เตียงเดี่ยว 900 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องสูท 1,200 บ่าท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
5 คริสตัล ถ.กาญจนวนิช ห้องพัก 690 บาท/ห้อง/คืน, อาหารเช้า 80 /ท่าน 074-209500
6 เดอะรีเจนซี่ ถ.เสน่หานุสรณ์ Standard room 898 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-234400
Dulux 1,398 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Superior 998 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
Exclusive 1,908 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
7 สิงห์โกลเด้น เพลส ถ.ผดุงภักดี Standard room 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-232333
Suite 2,000 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
8 วี.แอล.หาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ห้องทาวเวอร์คู่ 1,200 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-223660-3
ห้องทาวเวอร์เดี่ยว 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
ห้องดีลักษ์คู่ 850 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
ห้องดีลักษ์เดี่ยว 790 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
9 หาดใหญ่พาราไดส์ ถ.ราษฎร์อุทิศ ห้องสูท 1,500 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-362222, 074-363481-6
ห้องเดอะลุกซ์ 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้องแสตนดาร์ด 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
ห้อง Family Triple 1,150 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 3 ท่าน)
10 หาดใหญ่เซ็นทรัล ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพัก (เตียงเดี่ยว-เตียงคู่) 685 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-230000-11
11 นิวซีซัน ถ.ประชาธิปัตย์ ห้องดีลักซ์ 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-352888
ห้องจูเนียร์สูท 2,000 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
12 เอเชี่ยน ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพัก 800 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-353400-11
13 โนโวเทล ถ.เสน่หานุสรณ์ Standard room 1,300 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า) 074-352222
Dulux เดี่ยว 2,400 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Dulux คู่ 2,600 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Exclusive 5,300 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
14 ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า ถ.เสน่หานุสรณ์ Superior 1,050 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-261111
Junior Suite 1,390 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)
15 หาดใหญ่พาเลส ถ.ฉัยยากุล Standard room 500 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-357576-83
ห้องสูท 700 บาท/ห้อง/คือน (ไม่รวมอาหารเช้า)
16 งี่ฟ้าแกรนด์ซิตี้ เตียงคู่ใหญ่ 700 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234431-6
เตียงคู่เล็ก 450 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
เตียงเดี่ยว 450 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
17 การ์เด้นส์โฮม ถ.ฉัยยากุล ห้องพักตึกเก่า(เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว) (รวมอาหารเช้า) 435/ห้อง/คืน 074-234444
ห้องพักตึกใหม่ (เตียงคู่หรือเตียงเดี่ยว) (รวมอาหารเช้า) 595/ห้อง/คืน
Standard room 595 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Superior 695 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า )
Dulux คู่ 795 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
Suite 1,200 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
18 หาดใหญ่รามา ถ.ศรีภูวนารถ ห้องพัก (เตียงเดี่ยว-เตียงคู่) 750 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 074-262500-9

19 ไดมอนด์พลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ห้องพักรวมอาหารเช้า(1 ท่าน) 900 /ห้อง/คืน 074-230130
ห้องพักรวมอาหารเช้า(2 ท่าน) 1,000 /ห้อง/คืน
ห้องพักแบบสูทเล็ก(1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น) 1,800/ห้อง/คืน
ห้องพักแบบสูทใหญ่(2 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น) 2,800/ห้อง/คืน
20 ไดอิชิ ถ.ฉัยยากุล ห้องพักเตียงคู่/เดี่ยว(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 700/ห้อง/คืน 074-230730,074-230727
21 หาดใหญ่ฮอลิเดย์ ถ.ชีวานุสรณ์ ห้องสแตนด์ดาร์ด (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 700/ห้อง/คืน 074-239555,074-239818
ห้องสูท(รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) 1,500 /ห้อง/คืน
22 โฆษิต ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 Dulux 590 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 234366-12
Triple 690 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
23 ฟลอริด้า ถ.ศรีภูวนารถ Standard room 850 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234555-9
Dulux 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
24 เจ.บี. หาดใหญ่ ถ.จุติอนุสรณ์ Superior 1,100 บาท/ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า ) 074-234300-2
25 ลี การ์เด้นส์ ถ.ลีพัฒนา Dulux 700 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 074-234422-9
Superior 600 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า )
Suite เล็ก 1,800 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
Suite 2,400 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)